Mijn Andere Thuis

Direct in contact komen met jongeren in pleeggezinnen en gezinshuizen. Dat kunnen gemeenteambtenaren nu via een app, film én website. Gemeenten zijn eindverantwoordelijk voor kinderen en jongeren die niet bij hun ouders kunnen opgroeien. Mijn Andere Thuis is een nieuw instrument om de stem van deze jongeren aan gemeenten te laten horen. Gemeenteambtenaren kunnen zich zo verplaatsen in de situatie van de jongeren en hun betrokkenheid versterken.
Mijn Andere Thuis bestaat uit drie onderdelen. In een korte film vertellen jongeren over hun verleden, heden en toekomst. Met een app kunnen jongeren aangeven hoe het met hen gaat en wat ze vinden van belangrijke zaken die hen aangaan. Op de website www.mijnanderethuis.nl staan feiten en informatie over jeugdhulp, onderzoek, ervaringen van jongeren, methodieken, interventies, juridische informatie, richtlijnen, kwaliteitsstandaarden en checklists.

Mijn Andere Thuis werd op 29 oktober gelanceerd door de Kinderombudsman met een groep jongeren. Het instrument is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels Nederland en de gemeente Leiden doet de aftrap. Ik heb meegewerkt aan de teksten van de website.