OVER MIJ

OVER MIJ

Over mij

Welkom op de website van de ‘Taalklusvrouw’. Mijn naam is Lindy Popma en ik ben freelance tekstschrijver en taaltrainer. De woorden leren, opvoeden, bewegen, reizen, zorgen en ontmoeten lopen als een rode draad door mijn werk en leven.

Leren
Ik heb Taal- en Literatuurwetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Ook heb ik een eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands. Ik ben werkzaam geweest als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs en heb me daarna toegelegd op het schrijverschap. In 2018 heb ik de post-bacheloropleiding docent NT2 bij Fontys afgerond. Met veel plezier geef ik nu ook Nederlandse taallessen aan anderstaligen bij Voorwaartz in Breda.

Opvoeden
Als ouder en weekendpleegouder heb ik veel ervaring opgedaan met opvoeding. Ook in mijn werk als voormalig hoofdredacteur van het pleegzorgtijdschrift BIJ ONS en in andere schrijfklussen ben ik dit thema veelvuldig tegengekomen. Ik schrijf graag over opvoeding, omdat het een thema is dat veel mensen persoonlijk aangaat.

Bewegen
Als freelance tekstschrijver en taaltrainer is het belangrijk om flexibel te bewegen tussen de verschillende opdrachten en opdrachtgevers. Tegelijkertijd maakt die beweging het werk interessant en uitdagend.
In mijn vrije tijd blijf ik in beweging door veel te wandelen. In 2022 heb ik met mijn man, fotograaf Dolph Cantrijn, een lange wandeltocht gemaakt van de wijk Fatima in Tilburg naar Fátima in Portugal, via Santiago de Compostela. Deze reis hebben we vastgelegd in woord en beeld op volgdolph.nl.

Reizen
Ik heb artikelen geschreven over mooie reizen die ik heb gemaakt. Van een bedevaart in de Andes tot een bezoek aan de Gouden Tempel van de Sikhs in India.  Door het reizen kom ik in aanraking met verschillende culturen en het geeft me een open blik op de wereld. Ik maak ook graag journalistieke wandelingen dichtbij huis.

Zorgen
Samen met mijn man en dochter heb ik jarenlang weekendpleegzorg gedaan. Deze vorm van opvang geeft kinderen en hun ouders de gelegenheid om even tot rust te komen. Het is een steuntje in de rug voor andere mensen en een bron van inspiratie voor mezelf. Ook in mijn werk is pleegzorg een belangrijk thema. Ik ben een van de makers van de boeken Dit huis is een thuis en 18 x 18, ik heb meegewerkt aan de interactieve gids Mijn Andere Thuis en ik ben jarenlang hoofdredacteur geweest van het tijdschrift BIJ ONS.

Ontmoeten
Het mooie van mijn werk als tekstschrijver en taaltrainer is, dat ik op bijzondere plekken kom en veel verschillende mensen ontmoet. Ik luister graag naar hun verhalen en verwerk die met plezier in geschreven taal en in taallessen.

Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten, niet alleen op deze website, maar ook in levenden lijve.

 

Lindy Popma de Taalklusvrouw
Back to Top