Pleegzorgtijdschrift Mobiel 5

Op 22 oktober verscheen de nieuwe Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg. Oktober is de Maand van het Inhuisplaatsen. Ook de nieuwe pleegzorgcampagne ‘Supergewone mensen gezocht’ ging van start. Overal in Nederland vragen pleegkinderen, pleegouders, gezinshuisouders en andere betrokkenen aandacht voor het ‘wonen met een ander thuis’. In Mobiel passeren verschillende initiatieven de revue.

Gezinnen met twee pleegmoeders of twee pleegvaders, hoe (on)gewoon is dat? In dit nummer aandacht voor homoparen die pleegouders of gezinshuisouders zijn, een pleegkind dat opgroeide bij twee vrouwen en een interview met Henny Bos die aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek deed naar niet-traditionele gezinsvormen.

Andere onderwerpen in dit nummer zijn: posttraumatische stressstoornis (PTSS), therapeutische pleegzorg, de relatie tussen ouders en pleegouders en Parent Management Training Oregon (PMTO), een oudertraining voor opvoeders van kinderen met ernstige gedragsproblemen in de leeftijd van 4 tot 15 jaar.