Jongeren gezocht voor boek over broers en zussen

Welke jongeren willen met hun (pleeg)broer of (pleeg)zus meewerken aan ons nieuwe boek? De vraag die centraal staat is: Hoe is het om samen op te groeien in een pleeggezin of gezinshuis?

Kinderpostzegels Nederlands en het Oranjefonds hebben een subsidie toegekend voor het maken van een boek over broers en zussen in adoptie- en pleeggezinnen, met speciale aandacht voor de eigen kinderen van pleegouders/gezinshuisouders. In dit boek laten Femmie Juffer, Monique Steenstra en ik, samen met fotograaf Lilian van Rooij de stem horen van jongeren die samen opgroeien in een pleeggezin of gezinshuis. Wij maakten eerder het boek ‘18 x 18 – Pleegkinderen op de drempel’ en ‘Dit huis is een thuis – Opgroeien in een multicultureel adoptie- of pleeggezin’. Het nieuwe boek wordt gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP).

Naast interviews en fotoportretten van de jongeren komt er in het nieuwe boek een inhoudelijk hoofdstuk geschreven door Femmie Juffer, emeritus hoogleraar adoptie- en pleegzorgstudies. Daarin staat de vraag centraal: Hoe is het om als broers en zussen samen op te groeien in een pleeggezin of gezinshuis en hoe ervaren de eigen kinderen van pleegouders/gezinshuisouders dit? Welke tips of suggesties zijn er te geven voor de relatie tussen broers en zussen in pleegzorg? Wetenschappelijk onderzoek is daarbij van belang, maar ook ervaringen in de praktijk. Daarom zijn wij erg benieuwd naar de verhalen van de eigen kinderen en de pleegkinderen zelf.

Voor het nieuwe boek zijn we op zoek naar pleegjongeren die nog bij hun pleegouders wonen en eigen kinderen van pleegouders/gezinshuisouders. Voorwaarde voor meedoen is dat twee jongeren (15 tot en met 20 jaar) uit hetzelfde pleeggezin of gezinshuis samen geïnterviewd en gefotografeerd willen worden. We zijn specifiek op zoek naar duo’s van een eigen kind samen met zijn of haar pleegbroer of pleegzus. Daarnaast zoeken we duo’s met twee pleegkinderen die samen opgroeien in hetzelfde pleeggezin of gezinshuis.

Eerst komt de fotograaf (Lilian van Rooij) langs voor een fotoshoot met de twee jongeren. Daarna komt een van de auteurs langs voor een interview met de twee jongeren. Het gaat erom hoe de jongeren het beleven om samen op te groeien in een pleeggezin of gezinshuis. Bij dit bezoek krijgen de jongeren ook een exemplaar van het boek ‘Dit huis is een thuis – Opgroeien in een multicultureel adoptie- of pleeggezin’. De afspraken worden in goed overleg met de jongeren gemaakt. De fotograaf en interviewers houden de voorgeschreven RIVM-maatregelen in acht bij het maken van de foto’s en bij het interview.

Natuurlijk krijgen de jongeren het nieuwe boek zodra het gepubliceerd is en bovendien ontvangen ze hun foto in een lijstje. Ook ontvangen de jongeren en de pleegouders/gezinshuisouders een uitnodiging als er een boekpresentatie plaatsvindt.

Wil je als pleegouder/gezinshuisouder, als eigen kind van pleegouders of als pleegjongere meer weten of je opgeven? Mail naar Femmie Juffer: juffer@fsw.leidenuniv.nl