Ingroeien in een ander gezin

Het thema van de nieuwe BIJ ONS is ‘ingroeien in een ander gezin’. Als een kind in een pleeggezin wordt geplaatst dat het nog niet kent, voelt het zich een vreemde eend in de bijt. Na alles wat het kind thuis heeft meegemaakt, moet het zich in een nieuwe omgeving zien te redden. Hoe goed of hoe vlot dat gaat, hangt af van de voorgeschiedenis, de leeftijd, de gehechtheid van het kind en het klimaat in het pleeggezin.

Verder in dit nummer: overeenkomsten en verschillen tussen pleeggezinnen en gezinshuizen, geldzorgen, de pleegzorgcarrière van de burgemeester van Hulst en ouders met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).

www.bijonspleegzorg.nl