Diversiteit

Weer een nieuwe BIJ ONS afgerond! Dit nummer gaat over diversiteit. Mohammed en Jamila Yaquini geven een kijkje in hun gezinshuis. Clementine Degener voert een promotieonderzoek uit naar diversiteit in pleegzorg. Wat cultuurverschillen voor pleeggezinnen betekenen, wordt duidelijk uit een enquête van het Landelijk Pleegzorg Panel.

Verder in dit nummer: staatloosheid en het belang van het kind, pleeggrootouders, lokale belangenbehartiging en de indrukwekkende documentaire Alicia.

www.bijonspleegzorg.nl