Samen Sterker

In opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland heb ik de eindredactie gedaan van Samen Sterker, een inspiratiebrochure over jongerenparticipatie in de opvang. De brochure is bedoeld voor hulpverleners die in de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang werken. Op de achterkant staan korte aanbevelingen voor bestuurders. Hoe kun je participatie vormgeven samen met jongeren die in de opvang verblijven?