Pleegzorgtijdschrift over impact van diagnoses

Opmaak 1Met de redactie van Mobiel heb ik weer een nieuw nummer van het tijdschrift voor pleegzorg gemaakt. Het thema is: impact van diagnoses. Veel pleegkinderen krijgen een diagnose, zoals een angststoornis, een gedragsstoornis of ADHD. Wat betekent het om een label te krijgen? Verder in dit nummer: artikelen over de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen, een pleegkind met een baby, thuiszitters en passend onderwijs, het pleegzorgspel ‘Je leven draait door’, ervaringen met het levensboek en het tienjarig bestaan van Stichting PleegWijzer.