Pleegzorgtijdschrift met als thema: ruzie

Met de redactie van Mobiel heb ik een nieuw nummer van het tijdschrift voor pleegzorg gemaakt. Het thema is: ruzie. Alle betrokkenen in pleegzorg hebben een mening over wat het beste is voor het kind en allemaal zijn ze medeverantwoordelijk voor de situatie waarin het kind verkeert. Binnen dit web van gedeelde verantwoordelijkheid en verschil in perspectief ligt ruzie op de loer. Hoe gaan pleegzorgbetrokkenen hiermee om en hoe kan het beter?

Opvang van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinssituatie heeft hoge prioriteit, maar het aantal plekken in pleeggezinnen en gezinshuizen is verre van voldoende. Pleegzorg Nederland zoekt duizenden gezinnen die voor lange of korte tijd een of meerdere kinderen willen opvangen, maar de campagnes leveren niet genoeg nieuwe plekken op om aan de stijgende vraag te voldoen. ‘Is de rek eruit?’ vroegen Marc Engberts en ik aan tien mensen uit het werkveld. Zij kwamen met tal van oplossingen om pleegouders en gezinshuisouders te werven.

In Nederland is het de normaalste zaak van de wereld dat kinderen in twee gezinnen worden opgevoed. Denk maar aan gescheiden ouders die een nieuw gezin hebben gesticht. Co-pleegouderschap lijkt minder voor de hand liggend, maar bestaat wel degelijk. Pleegouders en een pleegzorgbegeleider vertellen over deze nieuwe vorm van pleegzorg.

Er is veel geschreven over hoe pleegouders de gehechtheid van hun kind kunnen bevorderen. En ook over hoe pleegzorgbegeleiders het proces van ingroei in een nieuw pleeggezin kunnen begeleiden. Het gaat minder vaak over wat je beter niet kunt doen als pleegouder of pleegzorgbegeleider. Femmie Juffer gaat in op twee hardnekkige misverstanden over gehechtheid.

Maar liefst een derde van de pleegzorgplaatsingen wordt vroegtijdig beëindigd. Uitval is een groot probleem, vindt ook Anne Maaskant, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Zij deed haar promotieonderzoek naar de effectiviteit van PMTO (Parent Management Training Oregon), een vorm van begeleiding om pleegouders te ondersteunen in het effectief omgaan met probleemgedrag van hun pleegkind.