CONTACT CONTACT

Over mij

Welkom op mijn website voor tekst en redactie. Mijn naam is Lindy Popma en ik ben freelance tekstschrijver en hoofdredacteur van het pleegzorgtijdschrift Mobiel. De woorden leren, opvoeden, bewegen, reizen, zorgen en ontmoeten lopen als een rode draad door mijn werk en leven.

Leren
Ik heb Taal- en Literatuurwetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Ook heb ik een eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands. Ik ben werkzaam geweest als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs en heb me daarna toegelegd op het schrijverschap.

Opvoeden
Als moeder van een puberdochter ben ik dagelijks bezig met opvoeding. Ook in mijn werk voor het pleegzorgtijdschrift Mobiel kom ik dit thema veelvuldig tegen. Ik schrijf graag over opvoeding, omdat het een belangwekkend onderwerp is, dat ons allemaal persoonlijk aangaat.

Bewegen
Als freelance tekstschrijver is het belangrijk om flexibel te bewegen tussen de verschillende opdrachten en opdrachtgevers. Tegelijkertijd maakt die beweging het werk interessant en uitdagend.
In mijn vrije tijd blijf ik in beweging met flamencodansen en hardlopen.

Reizen
Ik heb artikelen geschreven over mooie reizen die ik heb gemaakt. Van een bedevaart in de Andes tot een bezoek aan de Gouden Tempel van de Sikhs in India. Door het reizen kom ik in aanraking met verschillende culturen en het geeft me een open blik op de wereld.

Zorgen
Samen met mijn man en dochter doe ik aan weekendpleegzorg. Deze vorm van opvang geeft kinderen of hun ouders de gelegenheid om even tot rust te komen. Het is een steuntje in de rug voor andere mensen en een bron van inspiratie voor mezelf.

Ontmoeten
Het mooie van mijn werk als tekstschrijver is, dat ik op bijzondere plekken kom en veel verschillende mensen ontmoet. Ik luister naar hun verhalen en verwerk die met plezier in geschreven taal.

Ik kijk er naar uit om u te ontmoeten, niet alleen op deze website, maar ook in levenden lijve.

 

Lindy Popma de Taalklusvrouw
Back to Top