18×18

Op de miniconferentie ’18… en dan’ van het expertisenetwerk pleegzorg op 7 december hebben Femmie Juffer en ik een inspiratiesessie verzorgd over het boek ‘18×18, Pleegkinderen op de drempel’. Het boek komt uit in het voorjaar van 2016 bij uitgeverij Lecturis en met ondersteuning van Stichting Kinderpostzegels. In het boek komen 18 jongeren van 18 jaar aan het woord. Zij hebben allen in een pleeggezin of gezinshuis gewoond en staan op de drempel van de volwassenheid. Pleegzorg houdt op als jongeren 18 jaar worden. Met het boek willen we een stem geven aan deze oud-pleegkinderen of pleegzorgalumni. Belangrijke vragen zijn: Op wie kan ik terugvallen en hoe ga ik verder? Fotograaf Ton Hendriks heeft de jongeren geportretteerd en redactieleden van de pleegzorgtijdschriften Mobiel en WAT?! hebben hen geïnterviewd. Ik werk mee aan de samenstelling en redactie. Wordt vervolgd!